Hoe veilig is ons leidingwater nu eigenlijk echt?

In Nederland leeft men min of meer met de overtuiging dat ons kraanwater schoon is en gezond is om te drinken. In België is het minder gebruikelijk om water uit de kraan te drinken. ‘Kraantjeswater’. Het is normaal om water uit (plastic)flessen te drinken. Maar hoe zuiver is ons leidingwater eigenlijk? Indien leidingwater echt zuiver drinkwater zou zijn, lijkt het onbegrijpelijk dat we hiermee ons toilet doorspoelen, de auto wassen, vaatwas doen enz… De kwaliteit van het kraanwater verschilt per regio. Er is een kwaliteitsstandaard, maar hoe betrouwbaar is deze?

Alarmerend onderzoeksrapport

In 2008 bracht het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (NL)) een rapport uit waarin werd medegedeeld dat de hoeveelheid medicijnen in het drinkwater mogelijk zou toenemen door de toename van medicijngebruik (o.a. door vergrijzing, toename van gebruik van de anticonceptiepil, etc). Dit rapport was gericht op de drinkwaterbedrijven om hen aan te moedigen de hoeveelheid medicijnresten in water te meten. Er zijn maar liefst 1800 verschillende geneesmiddelen in omloop. Het is voor drinkwaterbedrijven praktisch gezien onmogelijk om op alle geneesmiddelen te testen. Alle begrip, maar wat doet dit met onze gezondheid?

Bij het zuiveren van leidingwater worden er 15 scheikundige stoffen toegevoegd:

 • Bleekwater 35 ton/jaar
 • Natriumhypochloriet 2500 ton/jaar
 • Chloorgas 4 ton/jaar
 • Bijtende soda 185 ton/jaar
 • Natriumaluminaat 7,5 ton/jaar
 • Aluminiumsulfaat 2593 ton/jaar
 • Ijzerchloride 2105 ton/jaar
 • Kalk 2000 ton/jaar
 • Zwavelzuur 576 ton/jaar
 • Polyalumiumchloride 50 ton/jaar
 • Zwaveldioxide 5 ton/jaar
 • Natronloog 250 ton/jaar
 • Geactiveerde Silicium Oxyde 100 ton/jaar
 • Calciumhydroxide 210 ton/jaar
 • Methanol KB 3/12/1990 toevoeging van 45g methanol/m³

Welke verontreinigingen worden aangetroffen en wat is de Belgische norm?

Nitraten: 50 mg/l Nitraten komen in het milieu door overbemesting van landbouwgronden. Ze zijn al schadelijk voor zwangere vrouwen en baby’s, boven 20 mg/l. Een exponentiële toename van kankerrisico wordt reeds vastgesteld boven 25 mg/l, wat dan ook Europese richtlijn is geworden. In België wordt er boven de 50 mg/l methanol (brandalcohol) toegevoegd om nitraten te neutraliseren.

Cadmium: 5 micro-gram/l  Cadmium komt in het milieu door autobanden. Als het water ongeveer 8 uur heeft stilgestaan in gegalvaniseerde leidingen is de norm al bereikt! s’ Morgens bij het koffiezetten bijvoorbeeld.

Cadmium wordt uiterst moeilijk door het lichaam uitgescheiden. (slechts 0,01%) De biologische halfwaardetijd bedraagt ongeveer 15 jaar, en wordt vooral in nieren en lever opgeslagen, waar beschadigingen optreden vanaf 50 ppm. Cadmium heeft carcinogene, mutagene en terratogene effecten. Cadmium breekt ook calcium af.

Lood: 50 micro-gram/l Helaas worden loden leidingen nog vaak aangetroffen in oudere woningen. Lood wordt heel moeilijk door het lichaam uitgescheiden en blijft in het lichaam opgeslagen en is oorzaak van vorming van abnormale bloedcellen, verstoring van de hemoglobine aanmaak. Overdracht op de placenta vindt gemakkelijk plaats. Lood vermindert de intelligentie bij kinderen en kan de aanleiding geven tot gedragsstoornissen. Lood breekt koper, ijzer en calcium af.

Chloor: 200 mg/l Het EPA heeft ondubbelzinnig de link gelegd tussen chloor en een hele serie kankers. Chloor verbindt zich in het lichaam met dierlijke vetten tot een deegachtige, kleverige stof die aan de wanden van de slagaders blijft kleven en zo oorzaak nr 1 is van arteriosclerose en hartziekten. Chloor breekt vitamine E af en maakt geen onderscheid tussen goede en slechte bacteriën en beschadigt de darmflora.

Chloor is bacteriedodend, de bacterielijken blijven in het water en in een oxiderend milieu, zoals leidingwater, verwekken deze pyrogenen. Er is ook geconstateerd dat de daarin aanwezige virussen vrijkomen. In 1981 al wees onderzoek uit dat chloor in water de kans op kanker met 44% verhoogd.

Asbest Er is geen Belgisch maximum toegelaten norm voor asbest. Een deel van de drinkwaterleidingen in België bevatten nog steeds asbest. Diverse studies wijzen op het verband tussen asbest en kanker. Wallonië verbood intussen asbestbuizen.

Atrazine: 0,1 micro-gram/l Atrazine is een onkruidverdelgingsmiddel dat behoort tot de groep van chloortriazines. Atrazine wordt in verband gebracht met effecten op de vruchtbaarheid, en het erfelijk materiaal. In sommige streken wordt die norm 100 maal overschreden.

Voormalig Milieuminister Kelchtermans versoepelde de norm tot 10 keer hoger, omdat de zuiveringsmaatschappijen atrazine niet meer kunnen wegzuiveren.

Aluminium: 0,1 mg/l (tijdelijk 0,2 toegestaan) aluminiumsulfaat, aluminiumpolyhydroxichloride, aluminiumpolyhydroxichloridesulfaat, aluminiumfluoridesulfaat, natriumaluminaat

De ziekte van Alzheimer wordt nu in relatie gebracht met een verhoogde aluminiumconcentratie in de hersencellen. Maar hoe komt het dan dat de volgende toevoegsels worden toegelaten?

Kobalt Er is geen Belgische norm voor kobalt. 1,2 mg/l kan dodelijk zijn. Eerste symptomen: kortademigheid, pijn in hart- en maagstreek

Kwik Kwik wordt gemakkelijk door het bloed vervoerd en is in staat door de bloed-hersenbarrière door te dringen. Het kan zich langs de placenta in de foetus opstapelen en ernstige hersenletsels veroorzaken en leiden tot beschadigde chromosomen.

Beginnende klachten bij overdosis: vermindering van het gevoel in de lippen en de tong, daarna bevingen en coördinatiestoornissen, beperking van het zicht en gehoor, leidt eventueel tot geestelijke en lichamelijke invaliditeit.

Arseen Arseen veroorzaakt irritaties van huid en slijmvliezen, hoofdpijn, slapeloosheid, aantasting van diverse organen en kan bijdragen tot kwaadaardige tumoren.

Fluoride: 1,5 mg/l Fluoride is een veel gebruikt bestanddeel van tandpasta en in diverse landen wordt het aan het drinkwater toegevoegd (o.a. in de V.S., Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Hong Kong, Singapore, Chili, Groot-Brittannië, Ierland en Spanje). In België en Nederland wordt voor zover bekend geen fluoride aan het water toegevoegd. Producenten van tandpasta, onze medische wereld en de media beweren dat fluoride noodzakelijk zou zijn voor een goed gebit en het volkomen veilig is om te gebruiken.

De meeste mensen zijn er zich echter niet bewust van dat fluoride een zeer giftig industrieel afvalproduct is, afkomstig uit de aluminium, fosforzuur en fosfaat kunstmest industrie. Doordat we dagelijks onze tanden poetsen met tandpasta met fluoride komt dit in ons oppervlaktewater. In België wordt op de meeste plaatsen oppervlaktewater gebruikt voor drinkwater. Fluoride is één van de moeilijkste bestanddelen om uit water te filteren.

Over fluoride zijn een aantal feiten bekend:

 • • Fluoride versnelt het verouderingsproces doordat het enzymensystemen afremt en beschadigt. Dit heeft invloed op het immuunsysteem, de spijsvertering, ademhaling, bloedcirculatie, nieren, lever, schildklier en de hersenen.
 • • Fluoride dringt doorheen de placentabarrière en kan leiden tot hyperactiviteit, kan het IQ van kinderen verlagen en verhoogt de kans op mongoloïde geboorten.
 • • Fluoride veroorzaakt kalkgebrek in de botten, wat kan leiden tot osteoporosis, botverdunning, botbreuken, bloedarmoede and rachitis (botvergroeiingen).
 • • 1 mg/l kan oorzaak zijn van: tandvleesontsteking, fluorosis (wit gevlekte tanden), eczemen, scheurtjes in de mondhoeken, opzwellen van de oogleden (Quinkes oedeem), neusslijmvlies aandoening, buikpijn, diarree, verlies van de eetlust,gewrichtspijnen.
 • • vanaf 0,8 ppm: chronische botfluorose, voornamelijk in bekken en wervels, uitgebreide verkalking gewrichten, verstijving van de wervelkolom, invalide makende gewrichtsontsteking
 • • vanaf 1 ppm treedt bij muizen een afremming van de celactiviteit op. Het celmembraam verdikt zich en de cellen sterven af.
 • • fluor werkt bacteriedodend: zeer geringe hoeveelheden vernietigen de voor de vertering en opbouw van levensnoodzakelijke vitaminen K nuttige colibacteriën. Net zoals bij chloor wordt de darmflora door fluor beschadigd met gevolg dat het afwerend vermogen tegen infecties eronder lijdt doordat er minderwaardige leukocyten (witte bloedlichaampjes) ontstaan.
 • • Fluor opstapeling in aorta, arteriën, hart, lever, nieren, bindweefsel en botten leidt tot voortijdig falen van hun functies en verhoogt de kans op het ontstaan van kanker, slechte stofwisseling en arteriosclerose.

Beryllium, seleen: kanker, bij hoge dosis

Thallium: zeer giftig, haaruitval

Pesticiden: sub-chronische of chronische effecten op ademhaling, zenuwen, lever. Worden in lichaamsvet en moedermelk opgeslagen.

Mycotoxinen

Medicijnresiduen: 1200 medicijnen in omloop… belanden in ons oppervlaktewater

Conclusies

Leidingwater is 100x goedkoper dan flessen water.

De kwaliteit van leidingwater is sterk afhankelijk van de plaats, soort leidingen,…

Leidingwater wordt door de overheid aangeraden omdat de ecologische voetafdruk van flessenwater en de gevolgen voor het milieu niet te overzien zijn.

Leidingwater wordt aangeraden door Testaankoop omdat het beter gecontroleerd wordt dan flessenwater.

De vitaliteit van leidingwater is vaak hoger dan flessenwater dat lang stil heeft gestaan maar te laag om bevorderlijk te kunnen zijn voor het lichaam. Zolang de kalk in uw leidingwater zich hardnekkig vasthecht is de vitaliteit niet voldoende hoog en zullen de mineralen die er inzitten het lichaam eerder belasten dan goed doen.

Leidingwater is meestal een beter alternatief dan flessenwater maar moet in veel gevallen (zeker in België) nog extra gezuiverd worden. Leidingwater wordt steriel gehouden met het gifgas chloor, opgeslagen in watertorens die vol hangen met GSM zendantennes en stroomt door rechte buizen waardoor het zijn vitaliteit verliest, maar toch nog vitaler is dan flessenwater dat wekenlang stil heeft gestaan. Waar vind ik nog heerlijk, helder, levendig water?

Het beste water dat we kunnen vinden in flessen heeft een lage droogrest zoals Mont Roucous, Imber, Mont Calm en Glaciar. Laat mensen blind proeven en 8 op 10 mensen verkiest mineraalarm water. Enkel systemen die werken op basis van omgekeerde osmose kunnen de schadelijke stoffen en overtollige mineralen uit het water halen.

Water in plastic flessen zou enkel nog mogen gebruikt worden als noodoplossing. De plastic verpakking is niet alleen een grote belasting voor het milieu maar lekt giftige stoffen zoals BPA’s, antimoon en xeno-oestrogenen. We betalen makkelijk 100x meer voor gebotteld water dan leidingwater. Heb je je ooit al gerealiseerd dat als je een flesje water uit een automaat koopt, je meer dan dubbel zoveel betaald als een liter brandstof?

Of ons kraanwater ‘gezond’ is, hangt af van onze persoonlijke standaard en constitutie. Met welke kwaliteit nemen we genoegen? De meeste mensen hebben geen idee meer hoe zuiver en vitaal water smaakt en wat het voor hun lichaam kan betekenen. Ze drinken leidingwater of water uit flessen omdat ze goed water gewoon niet kennen.

Het bewustzijn over de vervuiling en de risico’s die ermee verbonden zijn, stijgt gelukkig. Het gebruik van waterfilters wordt meer en meer gangbaar. Helaas maakt al die moeite voor het extra zuiveren van water vaak weinig uit want de meeste systemen filteren erg oppervlakkig. Vitalisering van water is veel belangrijker, hoeft echt niet duur te zijn en zal echt het verschil maken!

Bron: “De teloorgang van ons drinkwater“ door

Prof. Dr. Ir. J. Poppe , gepubliceerd in het vakblad Orthofyto nr. 64

– 2007 Drinken wij onze ziektes?