Gezondheidsrisico’s van 5G

Gezondheidsrisico’s van 5G

Voor wie meer wil weten in de zoektocht naar antwoorden: geen samenzwering, maar goed onderbouwde informatie van experts in hun werkgebied. Informatie die je desondanks niet snel in de mainstream media zal vinden. Opmerkelijk is dat vanaf vorig jaar de 5g antennes en masten als paddenstoelen uit de grond zijn gekomen. Ook zie ik ze zelfs op verzorgingshuizen en hoog in de kerken geplaatst.

Wetenschappers waarschuwen voor potentiële gezondheidsrisico’s door 5G

Volgens de overheid is er geen enkele reden om ons zorgen te maken over de gezondheidsrisico’s van 5G. Hun standpunt: de straling blijft ver onder de norm waaronder geen gezondheidseffecten worden waargenomen. Maar klopt dit wel? Volgens talloze artsen, wetenschappers en andere experts is 5G helemaal niet zo onschadelijk en zelfs een bedreiging voor mens, dier en milieu.

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

Telecommunicatiebedrijven gaan, met steun van overheden, wereldwijd het draadloze netwerk (5G) uitrollen. Allemaal om slim te gaan worden. Er zullen ‘slimme’ huizen, ‘slimme’ bedrijven, ‘slimme’ snelwegen, ‘slimme’ steden en zelfrijdende auto’s mogelijk worden. Hoe konden we ooit zónder? Vrijwel alles wat we bezitten en kopen, van koelkasten en wasmachines tot melkpakken, haarborstels en luiers, zal antennes en microchips bevatten en zal draadloos worden verbonden met internet. De uitrol van 5G met extreem hoge frequenties (millimeter golven) staat gepland voor eind 2018.

Het bewijs dat radiofrequente (RF) straling schadelijk is voor levende wezens is overweldigend, hoewel dit op grote schaal ontkend wordt. Verzamelde klinische bewijzen van zieke en beschadigde mensen, experimenteel bewijs van schade aan DNA, cellen en organen in diverse planten en dieren, en epidemiologisch bewijs dat de meest voorkomende ziektes van de moderne tijd (kanker, hart- en vaatziekten en diabetes) voor een groot deel veroorzaakt worden door elektromagnetische vervuiling, vormt tezamen een literatuurdatabase van meer dan 10.000 peer-reviewed studies.

Ongekende veranderingen in het milieu

Iedereen op aarde zal met de zegeningen van het wereldwijde 5G-netwerk, toegang krijgen tot supersnelle, draadloze communicatie met een zeer korte vertraging. En dat, vanaf elke plek op onze planeet, zelfs in regenwouden, midden op de oceaan en op Antarctica. Wat zal dat een genot zijn, nietwaar.. Netflix op je bootje op de Amazone-rivier.. Wat niet algemeen erkend is, naast de iets bekendere gezondheidsrisico’s, is dat dit ook zal resulteren in ongekende veranderingen in het milieu, op wereldschaal. De geplande dichtheid van zendmasten is moeilijk voor te stellen.

Naast miljoenen nieuwe 5G basisstations op aarde en 20.000 nieuwe satellieten in de ruimte zullen rond 2020 volgens schattingen 200 miljard straling uitzendende objecten deel uitmaken van het ‘Internet der Dingen’ (Internet of Things), en een biljoen objecten een paar jaar later. Halverwege 2018 werd reeds commerciële 5G met lagere frequenties en een lagere download snelheid toegepast in Qatar, Finland en Estland.

Maar het is weer de idiotie ten top..

We hebben het over het zogenaamde ‘voorzorgsprincipe’, dat de overheid moet hanteren ten opzichte van haar burgers, wordt door de Nederlandse regering weer met voeten vertrapt. We hebben het dan over het uitrollen van het 5G-netwerk, dat ons -als we alle berichten mogen geloven- veel heil zal brengen. Super-super-breedband, waarmee elke ‘smartphone’ een supercomputer gaat worden. Maar aan deze zéér heftige elektro-magnetische stralingstechniek, zitten vele, vele negatieve kanten. En natuurlijk dient de overheid aan wettelijke veiligheidseisen te voldoen.

Onder andere dus dat ‘voorzorgsprincipe’. Als het allemaal zo zeker is, waarom horen we dan continue heftige waarschuwingen over 5G van wetenschappers, medici, techneuten en andere, zeer erudiete personen, die ons verzekeren, dat het allemaal héél heftig is, wat op ons afkomt. Wat te denken van het actuele bericht, waaruit blijkt, dat in het Zwitserse kanton Genève een verbod is ingesteld op de plaatsing van 5G-masten, om de simpele reden van het voorzorgsprincipe.. Het verbod is gebaseerd op de onzekerheden rondom de gezondheidseffecten van de nieuwe technologie… En zo simpel is het. Niemand die de veiligheid kan garanderen, dus gaat het voorzorgsprincipe gelden. Deze info is o.a. te vinden op de Zwitserse nieuwssite Le News.

In Zwitserland is de federale overheid in Bern verantwoordelijk voor de uitrol van het 5G-netwerk; kantons zijn vervolgens belast met de uitvoering van deze ‘moderne communicatietechnische’ plannen. Maar de autoriteiten in zowel het kanton Genève als het kanton Vaud houden de 5G-uitrol tegen. Er mogen geen 5G-masten meer worden geplaatst. Bestaande masten blijven wel staan. Kantonhoofd van Genève,. de heer Antonio Hodgers, (Groene Partij Zwitserland), pleitte tegenover radiozender RTS voor een breder debat over deze kwestie.

Er moet volgens hem ook gekeken worden naar de effecten van radiogolven die worden uitgezonden door de masten. Hij vindt daarnaast dat Swisscom, de grootste telecomaanbieder in Zwitserland, beter had moeten luisteren naar de zorgen van burgers. Dit bedrijf activeerde onlangs haar 5G-netwerk, dat nu actief is in heel Zwitserland. Maar een groep wetenschappers stelt dat de straling die gsm-masten uitzenden het risico op kanker, celstress, schadelijke vrije radicalen, genetische schade, leerproblemen en neurologische aandoeningen verhoogt.

Deze zomer zal de Zwitserse overheid naar verwachting een rapport publiceren over de gezondheidseffecten van 5G. Besef dat dit voorbeeld niet alleen staat. Zwitserland is hierin volstrekt NIET UNIEK.. Er is wereldwijd zéér veel en grote onrust over de manier waarop het 5G-netwerk er doorheen gejast lijkt te worden.. Waar is dit goed voor?

(Gepubliceerd op 11 mei 2019 op www.wanttoknow.nl)

5G technologie en inductie van coronavirus in de huidcellen

In dit onderzoek laten we zien dat 5G-millimetergolven kunnen worden geabsorbeerd door dermatologische cellen die als antennes werken, naar andere cellen kunnen worden overgebracht en de belangrijkste rol kunnen spelen bij het produceren van coronavirussen in biologische cellen. DNA is opgebouwd uit geladen elektronen en atomen en heeft een inductorachtige structuur. Deze structuur kan worden onderverdeeld in lineaire, torusvormige en ronde inductoren.

Elektromagnetische golven

Inductoren werken samen met externe elektromagnetische golven, bewegen en produceren wat extra golven in de cellen. De vormen van deze golven lijken op de vormen van zeshoekige en vijfhoekige bases van hun DNA-bron. Deze golven produceren enkele gaten in vloeistoffen in de kern. Om deze gaten te vullen, worden er enkele extra hexagonale en vijfhoekige bases geproduceerd. Deze bases zouden met elkaar kunnen worden verbonden en virusachtige structuren kunnen vormen, zoals Coronavirus. Om deze virussen binnen een cel te produceren, is het noodzakelijk dat de golflengte van externe golven korter is dan de grootte van de cel. 5G-millimetergolven zouden dus goede kandidaten kunnen zijn voor toepassing bij het construeren van virusachtige structuren zoals coronavirussen (COVID-19) in cellen.

Bronnen:

Copyright 2020 Biolife Sas. www.biolifesas.org.

Publicatie: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32668870/

Ella ster*  www.ellaster.nl

www.wanttoknow.nl

Intuïtie

Intuïtie

Ik wist zeker…. Dit gaat gebeuren!  – Marcel Messing

Deze blog heb ik geschreven nadat ik geïnspireerd werd door het interview van Jorn Luka met Marcel Messing. Dit volledige interview is terug te zien op www.jornluka.com. The Trueman show #30

-Antropoloog

-Filosoof

-Stafdocent en decaan

-Auteur Worden wij wakker? (2006)

Bestseller in verschillende talen

-Auteur Vaccineren of niet? (2009)

-Dichter

-25 jaar onderzoek gedaan naar evolutie theorie

In 2006 is het eerste boek geschreven en daarna over vaccineren. Hoe is dat ontstaan?

16 jaar voor dat 9-11 plaatsvond gaan we terug… Tijdens het werk in de Bibliotheek in Amsterdam heeft Marcel veel kennis opgedaan. Gnosis, Alchemie, Theosofie, oude wijsheid, Daniél Brown…

Al heel jong wist Marcel dat hij schrijftalenten had, het was een soort roep in hem om het de wereld in te sturen. Jarenlang heeft Marcel voor vele mensen mogen spreken, ook interviews voor de radio over wat er aan de gang is. Er kwamen steeds meer verzoeken van schouwburgen en theaters om te komen spreken.

“Diep in mijn hart wist ik dit is een periode van grote omwentelingen…”  Ik heb altijd een zeer intensief leven gehad, verteld Marcel. Een filosofische praktijk erbij en tussendoor nog adviseurschap voor de IKON. Zo ontstond er later een team van samenwerking om alles te documenteren. Vóór 2006 hadden wij een groep opgericht in Brugge ‘Worden Wij Wakker?’ om dit alles te kunnen voorbereiden; om stap voor stap dit voor te bereiden. “We moeten mensen gaan waarschuwen” …Dan krijg je de bekende reacties. Vroeger noemde ze het een complot gekje… Waar ik de meeste moeite mee heb, zegt Marcel, en niet meer tegen kan… is dat mensen die geen énkel studie onderzoek doen, die zelfs een Hoogleraarschap titel dragen, of die lid zijn van een sepsis en die met een groot gemak vanuit een wel of niet luie stoel een commentaar geven… Wat heb je eigenlijk zelf aan gestudeerd, gelezen en onderzoek gedaan? Hier houd je het kwaad mee in stand…! De pers is voor grotendeels in handen van dezelfde magnaten: de multimiljardairs als het hele spel gespeeld wordt.

 

Journalistiek en ethiek

Op verzoek een jaar aan de journalistiek academie in Tilburg journalistiek en ethiek gegeven. De eerste les ging ongeveer zo;

‘Ik kwam binnen’ En begon aan ieder apart te vragen…

Wat wil je worden? Wie ben je? Wat ben je? Wie ben je? Weet je wat spiritualiteit is? Maar Marcel draaide het om: Wat wil je worden?

Daar kwamen de meeste antwoorden: ik wil directeur van de NRC worden, naar de TV academie…

“Heeft iemand er van jullie ooit aan gedacht en getracht om te proberen om je pen dienstbaar te maken in de inkt te dopen van de waarheid?” Je doel als journalist moet zijn dat je de ethische kant beoefend…

 

Stel je voor dat we uit de 3D breken

De boeken der oudheid, in het oude testament wordt gesproken dat er een oorlog uitbrak in de hemel. Jacob strijd met een engel en heet sindsdien Israël God strijd voor ons. Is dit God?  Annunaki…? Zijn er buitenaardsen? Wat is de val van de mens? We kennen de val van de Twintowers…. We onderzoeken heel weinig, op gebied van religie, wetenschap, op het gebied van filosofie, we beweren ontzettend veel.

Er is zo’n grote deken over de mensheid heen gekomen. Zoveel gemanipuleerd, zoveel bedrog. Jorn geeft aan dat op het moment dat iets ver van iemand af staat, sluit diegene het af en doe je het weg… Dan ga je er nooit achter komen

  1. hoe de wereld in elkaar steekt
  2. hoe je zelf in elkaar steekt

Open onderzoek doen is heel belangrijk.

Marcel geeft aan: Vaccineren, het zijn gevaarlijke dingen, het boek is zelfs gratis op de website aangeboden. De ‘massa’, een groot deel van de mensen is niet bewust dat er echt een heel groot gevaar op ons af komt, sterker nog dat we er al in zitten. We hebben een open vizier nodig; waarnemen, durven horen, durven dialogiseren, durven kritiseren (je scheidt de dingen van elkaar). Klopt het of klopt het niet?