Broncontact bestaat echt, ik ervaar het al mijn hele leven, omdat ik het me realiseer en er daadwerkelijk bewust van ben.
De meeste van ons zijn de herinnering kwijt wie we werkelijk zijn. Omdat we geboren zijn met geheugenverlies. Dat is het spelletje van de dualiteit wat we dienen te doorlopen. Broncontact betekent dat je je er bewust van bent dat je een innerlijke verbinding hebt met de onvoorwaardelijke liefdesbron van al wat is, de scheppende kracht waar we allemaal deel van uit maken.

Op het moment dat je in overgave leeft en begrijpt wat werkelijke onvoorwaardelijke liefde is, en die toepast 24/7 met die wetenschap te handelen groeit de verbinding met de bron. Daarmee nemen de synchroniciteiten en wonderen in je leven toe. Na de stap die je zelf zet omdat je een soeverein wezen bent er wonderen om je heen gebeuren van klein tot groot. De bron zal je nooit dwingen om dat pad te lopen, slechts uitnodigingen geven dat je getriggerd te worden om het te zien. Als je er aan toe bent om dat te activeren. Broncontact is om te herinneren wie je bent, de wereld te transformeren van dualiteit naar eenheid.

Artikel uit Ellaster:

In 1994 wordt er in New Mexico een soort tijdcapsule gevonden, dat door een buitenaards ras was achtergelaten dat de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Deze tijdscapsule is gemaakt door de WingMakers en bevat een belangrijke boodschap voor de mensheid. Dr. Neruda maakt deel uit van het geheime onderzoek naar deze Ancient Arrow-site. Hij besluit ondanks zijn geheimhoudingsplicht het project wereldkundig te maken.

De ontdekking van Ancient Arrow-site

In 1972 wordt in de Chaco Canyon, een afgelegen gebied in New Mexico, (US) een aantal kunstschatten gevonden. Een van de kunstschatten blijkt een soort kompas met een buitengewone technologie dat holografische beelden produceert. Het object is bedekt met onbekende hiërogliefen en van een onbekend en ondoordringbaar materiaal gemaakt. Men concludeert dat het object van buitenaardse afkomst moet zijn.

De kunstschat wordt daarom onderzocht door de NSA. NSA staat voor National Security Agency. Het onderzoek wordt door hen het Ancient Arrow-project genoemd. Maar omdat men de pictogrammen niet kan ontcijferen en het object niet open kan krijgen, verdwijnt het aanvankelijk in het archief van de NSA. Wel onderzoekt een team met grote regelmaat het gebied waar het object gevonden is, maar lange tijd vinden ze daar geen nieuwe aanwijzingen.

Totdat er in 1994 door een aardverschuiving een rots opening zichtbaar wordt en leidt naar de ingang van een enorme uitgehouwen structuur diep in de ravijn wand gelegen. Een klein team van de NSA vindt er een structuur van tunnels en kamers die uit het massieve gesteente gehakt zijn. Er zijn in totaal 23 kamers, uitgehold in een spiraalvorm, met een centrale gang die de kamers aan elkaar verbindt. Elke kamer bevat een muurschildering, een serie pictogrammen en geschreven hiërogliefen. In de 23e kamer vindt men een optische schijf dat lijkt op achtergelaten buitenaardse technologie.

Betrokkenheid van ACIO

Het is zonder twijfel de meest verbazingwekkende archeologische vondst aller tijden. Omdat er een buitenaardse connectie is neemt de ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization) het project over van de NSA. ACIO is een niet-erkende, geheime afdeling van de NSA. Uiteindelijk werken medewerkers van de nog geheimere Labyrinth Group aan het Ancient Arrow-project om de pictogrammen te ontcijferen en de informatie op de optische schijf te ontsluiten.

De Labyrinth Group is de heilige kern van ACIO en in 1963 opgericht. Het doel van die groep is om de Blank Slate Technology (BST) te ontwikkelen. BST is een vorm van tijdreizen die de mogelijkheid biedt de geschiedenis te herschrijven op wat men interventiepunten noemt. Iedereen die in het bezit is van BST kan zichzelf verdedigen tegen elke agressor. Men ziet het om die reden als de vrijheidssleutel.

 

Dr. Neruda moet de symboliek decoderen

Men ontdekt dat de uitgehouwen structuur in de ravijnwand met alle kunstobjecten een soort tijdcapsule is, achtergelaten door een buitenaards ras die de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Men noemt dit buitenaardse ras de WingMakers.

Dr. Neruda is vanaf het moment dat ACIO het project overneemt betrokken bij het Ancient Arrow-project. Hij is een linguïstisch expert, spreekt 30 talen vloeiend, plus 12 talen die verdwenen zijn. Hij krijgt de leiding in het decoderen en vertalen van de pictogrammen, hiërogliefen en symbolische beelden die op de locatie gevonden zijn.

Wanneer hij na lange tijd ontdekt hoe men de informatie op de optische schijf kan ontsluiten, begint hij de beschilderingen, poëzie, muziek, filosofie en de kunstproducten in de kamers van de WingMakers te begrijpen. Men begrijpt dan ook dat het niet alleen tijdreizigers zijn, maar ook dat zij in de tijd kunnen ingrijpen, zoals in de beoogde BST-technologie.

Dr. Neruda komt erachter dat de tijdcapsule een gecodeerd communicatie-apparaat is met een belangrijke boodschap voor de mensheid. Hij krijgt telepathisch contact met de WingMakers. De WingMakers zijn een zeer oud menselijk ras en tevens de mens van de toekomst. In oude mythen van de Maya’s en de Sumeriërs werd ook al naar deze wezens verwezen. Het Corteum — een buitenaards ras dat nauw samenwerkt met de ACIO — definieert hen als het Centrale Ras. Het Centrale Ras woont in de oudste sterrenstelsels in de nabijheid van het centrum van het universum.

De WingMakers beweren dat onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid de reden is dat we slechts een klein deeltje van onze intelligentie gebruiken. De tijdcapsule zou de brug kunnen zijn tussen onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid naar de multidimensionale, op zeven zintuigen berustende werkelijkheid.

De geschriften, gedichten en schilderijen van de WingMakers delen krachtige informatie en inspiratie voor de transformatie die momenteel op de planeet plaatsvindt. Deze transformatie, zoals beschreven door de WingMakers, betreft een nieuw paradigma waarin een steeds groter aantal mensen zich gaat realiseren dat de diepste antwoorden niet buiten onszelf gevonden kunnen worden op de manier van het oude hiërarchische paradigma, maar gevonden kunnen worden door te zoeken binnen onze eigen heilige essentie.

 

DNA activatie

Dr. Neruda legt uit: “Ons DNA is ontworpen om te reageren op natuurlijke verbeelding, woorden, tonen, muziek en andere externe invloeden.” (…) “Het kan bepaalde componenten van zijn structuur activeren of deactiveren, waardoor er aanpassingen kunnen plaatsvinden in zowel in de biologische als in de hogere zijnstoestanden.” (…) “Zoals in een staat van verlichting die beschreven wordt door sommige van onze spirituele leiders.”

Hij vervolgt: “Aanpassing is de voornaamste intelligentie die ontworpen is binnen ons DNA en het is deze intelligentie die door bepaalde stimuli wordt ontwaakt of geactiveerd. De stimuli kunnen kunstmatig toegediend worden, dat wil zeggen dat ze door katalytische verbeelding, woorden of geluiden geactiveerd kunnen worden.” (…) “Ik ben er bepaald zeker van dat de muziekkunst, poëzie en filosofie van de WingMakers bedoeld waren om als katalysatoren te dienen,” aldus Dr. Neruda.

“Ik begon ze tegen me te horen praten. Het begon met een woord of twee… toen een zin… misschien slechts eenmaal per dag. Ik begreep niet echt wat ik hoorde. Maar op een dag was ik bezig met een van de muurschilderingen en zag ik iets in het schilderij bewegen. Een van de symbolen bewoog en het was zeker geen illusie of gezichtsbedrog. Toen realiseerde ik me dat de WingMakers met me konden communiceren, dat ze naar mijn tijd konden tijdreizen en dat hun schilderijen op een of andere manier eigenlijk portalen waren waarin ze door de tijd konden bewegen.”

DR. NERUDA

De informatie van de WingMakers wijst erop dat de goddelijke essentie binnen in jezelf ontdekt kan worden door 3 basisprincipes toe te passen. Er zijn 3 specifieke levensprincipes die helpen om je perspectief in lijn te brengen met het perspectief van de goddelijke essentie en zo inspireren tot diepgaande persoonlijke transformatie.
Dit zijn:
1) Het Goddelijke in alles zien;
2) al het leven koesteren; en
3) dankbaarheid.

De Neruda-interviews

Bronnen:

De WingMakers en hun boodschap voor de mensheid – Ellaster

www.ellaster.nl

Foto: door Dorke gemaakt, tekening is van Sjaak Bruijsten. Een boodschap via channeling. Elisabeth Umans heeft deze tekeningen gebundeld met prachtige teksten in het boekje Paradijsvogels & zingeving Bewustzijn in ontwikkeling.