Spiritueel ontwaken

Vanuit mijn eigen ervaring help ik je graag op weg met het herkennen van jouw persoonlijke ontwakingsproces. Iedereen heeft zijn eigen pad van ontwaken en zelfontdekking te bewandelen. ‘Wakker worden’ uit de illusie van de matrix betekent jezelf open stellen voor nieuwe visies, gewaar worden, een zoektocht naar de waarheid en deze integreren in je leven. Een onderzoek dat vaak begint in de buitenwereld en vervolgens kom je uit bij je Zelf.

 

Wat is ascentie?

Ascentie is een verzamelnaam voor de innerlijke processen die plaatsvinden wanneer je bewustzijn groeit. Als het ware groei je naar een hoger trillingsveld (frequentie). Wat er in eerste instantie bij komt kijken:

♥ Emotionele processen

♥ Activiteit in de mind en geestelijke verwarring

♥ Lichamelijke lasten zoals rusteloosheid

♥ Disbalans tussen ontspanning & actie

 

Door de dagelijkse infusie van energieën met een hogere trilling vanuit de kosmos vindt ook een transmutatieproces in het fysieke lichaam plaats. De evolutie van de mensheid en de aarde bevindt zich momenteel in een stroomversnelling. Alle chaos die we ervaren in de wereld heeft daarmee te maken en heeft ook een energetisch effect op ons omdat alles in energie met elkaar is verbonden.

We kunnen bovenstaande lasten ervaren door alles dat op ons afkomt vanuit de kosmos en de wereld. Het is met name nu belangrijk dat je je lichaam en daardoor ook je geest ondersteunt bij deze veranderingen. Niet voor niets ervaren veel mensen allerlei symptomen die te maken hebben met verandering naar een hogere bewustzijnsstaat.

Hoe mijn ontwakingsproces begon

Op zeer jonge leeftijd realiseerde ik mij dat er dingen niet klopten die om mij heen gebeurden. Als voorbeeld de basisschool, waar ik mocht ontdekken dat ik een bepaalde weerstand voelde. Niet alleen hoe de dagen ingedeeld werden, vooral het vele binnen zitten in een grote groep gaf mij veel prikkels en vooral vraagtekens. De leerstof en de manier van lesgeven, het hele idee om vijf dagen in de week te luisteren naar een juffrouw of meester ervaarde ik als onlogisch. Mijn manier van leren is via de praktijk, leren van het leven door te doen. Gelukkig had ik thuis de mogelijkheid om me te verbinden met de natuur. Rondom de boerderij kon ik dan mijn eigen paradijs creëren. Hier kreeg ik de kans om écht kind te zijn.

Mezelf onbegrepen voelen

Als ik nu terugkijk op mijn leven heb ik aan de lopende band mogen ervaren dat mensen niet echt zagen wie ik werkelijk ben. Niet bedoeld als oordeel, maar meer als constatering. Zoveel mensen leven ‘binnenste buiten’ of onbewust vanuit het ego dat ze blind zijn voor ‘het echte Leven’. Ze zijn niet echt aanwezig of teveel op de buitenwereld gericht. Alsof ze gevangen zijn door de illusie, de matrix. Indien dat het geval is ontbreekt er een ‘stevig huis’ een ‘eigen centrum’. Waardoor ze de alleen de buitenkant zien, en niet de ziel.

Het is goed mogelijk dat sommige mensen hele Aardse zielen zijn en dat ze de zielen die vanuit een andere planeet zijn gekomen, gewoonweg niet kunnen zien. De film Avatar laat metaforisch in grote lijnen zien hoe dit werkt. Er is een tijd geweest dat ik het hardop zei, met een lach: het lijkt wel of ik van een andere planeet kom!

Nieuwe werkelijkheid

Ik ontdekte dat ik een paradijsvogel ben, die vele andere paradijsvogels ben verloren onderweg. Sinds enkele jaren, dankzij mijn ascentie proces, is het mij meer en meer duidelijk geworden dat ik ben gekomen om een nieuwe wereld te bouwen, samen met de paradijsvogels die steeds meer op mijn pad verschijnen. We herkennen elkaar nu meer dan ooit, dankzij DNA activatie. Op het moment dat je het ontwakingsproces erkent en toelaat vinden er steeds vaker DNA activaties plaats. Voor mij Zelf te herkennen aan bijzondere cijfercombinaties, synchroniciteiten, lichtflitsen in en rond huis en andere ‘toevalligheden’.

 

Chronische buikpijn

Als een rode draad in mijn leven ervaarde ik buikklachten. De dingen die gebeurde in en rond mij pikte ik feilloos op en manifesteerde zich in mij dat ik het als een last met me mee droeg. Dat gebeurde vooral in de tijd dat ik onbewust was, nog niet volledig in mijn kracht stond. Buikklachten wijzen vaak op moeite met accepteren met wat er is. De buik is het Zijns-gebied. Zijn met wat er is. In Mexico heb ik mij laten vertellen dat ik een hele hoge prijs heb betaald voor mijn levenswandeling. Dat klopt ook. Onder andere dankzij het drinken van gedestilleerd en gerevitaliseerd water zijn deze klachten verdwenen.

 

Taal van het lichaam

De meeste lichamelijke klachten (ziekten, pijnen, ontstekingen) zijn dikwijls uitlopers van niet gevoelde, emotionele pijn. Wat we niet durven te voelen, heeft de neiging zich zodanig te kristalliseren of te verharden dat we er niet meer ‘omheen’ kunnen kijken. Wat we ‘ziekte’ noemen is in de meeste gevallen slechts verharde energie die te lange tijd geen aandacht heeft gekregen. Ziekte is gewoonlijk de staat waarin ons lichaam verkeert als de liefdevolle zorg voor onszelf te lang wordt tegengehouden. Het lichaam moet dan ingrijpen om onze aandacht te vestigen op datgene wat emotioneel of psychisch aan de orde is. Ons lichaam kan aan de noodrem trekken en een klachtenpatroon creëren om ons als het ware te motiveren bij ons Zelf stil te staan.

Als we de spanning steeds verder opvoeren, dan knijpen we als het ware steeds meer de energiekanalen af, waardoor er minder levenskracht de cellen kan bereiken. Er ontstaat een spanningssituatie die schreeuwt om een ventiel om te kunnen ontsnappen.

Geven we ons lichaam geen uitlaatklep – door ontspanning, praten over je emoties, lichaamswerk, vergeving, enz… -, dan wordt de druk onderhuids opgevoerd. Gevoelige lichaamsorganen zullen dan het eerst reageren op deze overdruk.

 

Middelbare school

Onderweg naar Eindhoven, zo’n 40 minuten fietsen, hield de mind (het denken) mij bezig. Waarom heb ik zoveel vakken die mij zo weinig interesseren? In deze periode kostte het mij veel moeite me Zelf staande te houden. Creatieve vakken kregen nauwelijks ruimte; zo’n 1,5 uur per week. Alle andere vakken waren mind-gericht. De gymlessen gaven mij de kans om te ontsnappen uit de vaste structuren met enkele meiden uit de klas verstopten wij ons in het sportpark. Om na de lessen weer vrolijk aan te sluiten in de rij, wandelend terug naar school. Ik verlangde terug naar de tijd dat we speelden en creëerde in de natuur, zoals we dat deden bij de scouting. Wat mij opviel was dat alles zo overvol was, de klas, de school en tegelijkertijd productie-gericht. Zo bleef ik maar aftellen tot het eindelijk vakantie werd… Jaar in jaar uit.

Enkele ascentie symptomen op een rij

Veranderende slaappatronen:

Rusteloosheid, hete voeten, twee of driemaal wakker worden per nacht, allerlei tintelingen voelen in je lichaam gedurende de nacht. Voor anderen is de slaapbehoefte verminderd.

Activering ter hoogte van het kruinchakra:

Tintelingen, jeuk, kriebelende gewaarwordingen op de hoofdhuid en langs de ruggengraat. Dit is een opening van de kruinchakra die zich opent voor hogere energieën.

 

Golven van emoties:

Plotse huilbuien: opeens kwaad of droevig worden zonder aanleiding; een onverklaarbare depressieve bui voelen die dan weer overgaat in een gelukkig gevoel.

 

Oude trauma’s of pijn komen naar boven:

Oude pijnen en wonden borrelen naar boven en de mensen met wie je deze thema’s dient uit te werken verschijnen weer in je leven, terwijl je al jaren niet meer van ze had gehoord. Emotioneel beperkende koorden en gevoelens van verbittering en wrok vragen om losgelaten te worden.

Verandering in eetpatronen:

Soms vreemde voedselkeuzes. Je kunt zin krijgen in dingen die je anders nooit zou eten. Misschien voel je een afkeer naar vlees. Eetgewoonten zijn ook verbonden met de emotionele schommelingen waar je doorheen gaat.

 

Voedsel-intoleranties en allergieën:

Hoe meer je je opent voor hogere energieën, hoe gevoeliger je energiesysteem zal worden. Je lichaam vertelt wat het niet langer nodig heeft of wat je niet langer dient.

Energie-uitbarstingen via de huid:

Huiduitslag, puistjes, acne, netelroos of gordelroos kunnen voorkomen, ook weer verbonden aan de emotionele schommelingen die je ervaart. Naarmate je je emotionele lichaam uitzuivert (vergeving, loslaten van oude wrok, boosheid of frustraties, enz…) zal je merken dat de huid rustiger zal worden.

 

Veranderingen tijdens het bidden of mediteren:

Velen ervaren dat ze zich niet zo gemakkelijk meer kunnen focussen tijdens het mediteren. Anderen laten het “verplicht” mediteren geleidelijk los omdat het leven zelf meer en meer een levende, spontane meditatie wordt.

 

Er jonger uit gaan zien:

Met het loslaten van oude emoties en beperkende geloofsovertuigingen uit het verleden, voel je je letterlijk lichter in je vel. Zorgen wegen niet meer zo zwaar en je begint er jonger en vitaler uit te zien.

 

Levendige dromen:

Soms zijn de dromen zo “werkelijk” dat je verward wakker wordt. Je kan zelfs lucide dromen hebben die je zelf stuurt en controleert. Sommige dromen kunnen mystieke boodschappen bevatten. In sommige gevallen zul je weten dat je eigenlijk niet “droomt” maar dat je een ervaring had in andere dimensies of sferen.

 

Gebeurtenissen die je leven een andere wending geven:

Sterfgevallen, scheiding, job-verandering, ziekten en dramatische omstandigheden. Soms komen ze wel allemaal tegelijkertijd voor. Het is een periode van loslaten van oude banden en gehechtheden en het weer leren terugvallen op je Zelf. Het zijn ook signalen die je willen openen voor gevoelens van (zelf)liefde en (zelf)compassie.

 

Een verlangen om los te breken uit beperkende structuren:

Een sterke drang je los te maken van “saaie”, beperkende jobs, mensen of situaties. Je hebt een enorme behoefte aan “tijd voor jezelf” en het zoeken van jouw passie. Je wil creatief zijn en je niet langer aan banden leggen door anderen. Meer behoefte aan introspectie en alleen-zijn en minder interesse in allerlei sociale activiteiten, feestjes etc…

 

Je hebt het gevoel dat de tijd sneller gaat:

Je gewaarwordingen van “tijd” is veranderd vanwege de hogere vibraties. Een klok of horloge voelt als gevangenschap. Je realiseert je dat je Zelf de controle kunt pakken, dat tijd minder druk op je uit oefent.

 

Dingen en mensen verschijnen op het perfecte ogenblik:

Mensen, boeken, films, synchrone gebeurtenissen en voorvallen komen op het juiste moment om je weer een duwtje in de rug te geven. Sommigen lijken negatief maar zijn op dieper niveau altijd positief bedoeld.

 

Lichamelijke desoriëntatie:

Soms kun je je zweverig voelen. Je zal ‘ruimtelijk worden uitgedaagd’ door het gevoel dat je beide benen niet op de grond hebt of dat je tussen twee werelden loopt. Terwijl je bewustzijn de overgang maakt in de nieuwe energie, blijft je lichaam soms achter. Breng meer tijd door in de natuur om de nieuwe energie in jezelf beter te gronden. Dit zal eveneens voorbijgaan.

 

Gesprekken met je Zelf:

Je kunt merken dat je vaker met je ‘hogere’ Zelf praat. Er ontstaat een nieuw niveau van communiceren met jouw wezen en je ervaart nog maar het topje van de ijsberg ten aanzien van deze gesprekken. Ze zullen toenemen, vloeiender gaan verlopen, meer samenhangend zijn en meer inzichten geven. Je bent niet gek aan het worden, je gaat de Nieuwe Energie binnen.

Snellere manifestatie van je intenties:

Door de frequentieverhoging vermindert de tijd tussen het plaatsen van intenties en het manifesteren ervan. Je wordt je meer bewust dat jij een schepper bent van je eigen werkelijkheid.

 

Ontgiftings-symptomen:

Op dit ogenblik zal het fysiek lichaam het meest beïnvloed worden en voelen velen fysieke symptomen van pijn in de lage rug, verstoorde spijsverteringssystemen en symptomen van ontgifting. Daarna zal dit alles kalmeren en zal het lichaam het nieuwe energiesysteem gewoon worden en er voordeel beginnen uit te halen. Je laat oude patronen en herinneringen los van hoe het fysiek lichaam zou moeten functioneren en staat de veranderingen toe zodat je een hogere vibratie en meer licht en energie kan vasthouden.

 

Kundalini-ervaringen:

Kundalini is een Sanskriet woord, dat “opgerold” betekent. Het duidt op de energie die traditioneel gezien, drie-en-een-half keer opgerold ligt aan de basis van onze ruggengraat. Deze energie, die bij de meeste mensen onbewust blijft, is in feite onze grootste kracht van creativiteit en bewustwording. Kundalini is werkzaam in iedereen en stroomt in lichte mate altijd door ons lichaam. Mensen die spiritueel ontwaken kunnen als gevolg van het verder openen van de kundalini-energie sterke golven van vreugdevolle energie ervaren door het lichaam. Maar soms kan dit ook pijnlijke sensaties in rug, bekken of benen veroorzaken.