Groeien door stil te staan

In de laatste maanden van 2020 voelde ik een sterke drive om de dingen anders te gaan doen. Het zat niet alleen in mijn gedachten, ik kon mijn gevoel ook omzetten in daden. De dingen die ik deed maar eigenlijk niet meer wilde, kon ik stap voor stap achter me laten. In deze periode werd ik door het universum tot stilstand gebracht. Dat was geen fijne ervaring op dat moment, maar wel nodig om te ontdekken voor mezelf hoe nu verder? Gelukkig heb ik mij niet verzet tegen de situatie. Alles wat er was heb ik er laten zijn, zonder er voor weg te lopen. Het moeilijkste was om uit te reiken naar mensen om me heen, omdat ik gewend was alles ‘alleen’ te doen. Nu kreeg ik de kans! Met zekerheid kan ik zeggen dat voor mij persoonlijk in stilstand en stilte de grootste groei zit.

 

Altijd een excuus

Steeds meer begon ik me te realiseren dat ik mijn vleugels wilde spreiden. Culturen ontdekken in het buitenland is altijd een droom geweest, zoveel ditjes en datjes hielden me al jaren tegen. Opdrachten, opleidingen, vrienden en familie…Hieruit viel later het puzzelstukje voor mij dat er altijd wel een excuus is om niet te hoeven gaan. Vast willen houden aan het oude vertrouwde… Onze mind (het denken) kent sterke programma’s. Onze samenleving is er lange tijd op gericht geweest om vanuit het denken te acteren. Logischer wijs is het begrijpelijk waarom geduld en vertrouwen nodig de barrières van oude gedragspatronen te doorbreken.

 

Mijn eerste stap naar de nieuwe wereld

Lange tijd verlangde ik om van mijn (luidruchtige) appartement (waar ik inmiddels al vijf jaar woonde) te verhuizen naar de natuur. De eerste jaren waren heel prettig met fijne buren. Later kwam er meer onrust in de omgeving, wat nodig was om mij in beweging te zetten. Zo kwam ik op het idee om mijn wensen en doelen tastbaar te maken. Creatief aan de slag te gaan met tijdschriften en gekleurd papier! Dankzij het maken van een vision-board werden mijn wensen en verlangens kraakhelder. Dagelijks keek ik naar mijn creatieve ontwerp, hoe mijn ideale huisje en omgeving eruit moest zien. Ook de woorden die daarbij aansluiten stonden er op. Wat ik vooral deed was voelen; voelen hoe het zou zijn als ik de juiste plek had gevonden. Het liefst in het buitenland ergens, maar als start zou Nederland prima zijn…

 

De juiste mensen op je pad

Een langere periode maakte ik de weg naar binnen. Dat werd beloond: de juiste mensen kwamen door ‘toevalligheden’ op mijn pad. Zeer belangrijke lichtpuntjes voor mij! Zo was mijn eerste stap naar een Nieuw Leven makkelijker gemaakt: ik verhuisde naar het bos! Hiermee is een kinderwens in vervulling gegaan. Het bos geeft veel geborgenheid en ik ben dol op bomen en vogels. In september 2021 kwam ik in een heerlijk boshuisje terecht in de Brabantse Kempen. Ook nog eens het echte community gevoel waarin mensen elkaar kennen en graag wat voor elkaar doen. Dit heeft zo moeten zijn!

 

Wonderen bestaan

Het was op een ‘gewone’ woensdag middag in maart, de week van mijn verjaardag. Later bleek het een geweldig verjaardagscadeau te zijn… Samen met een vriendin genieten we van een zelfgemaakt soepje in mijn tuin. Het was nog fris, de tuinmeubels voor het eerst na de winter weer in gebruik genomen. We zaten er nog maar net of er kwam een prachtig Dagpauwtje tegenover ons te zitten, op het nog dorre gras.

De vlinder komt bij ons zitten terwijl er hier nog geen bloemen waren, wat kwam ze dan eigenlijk wel doen, zo vroeg in het voorjaar? Mijn vriendin en ik wisten het meteen; dit is een boodschapper uit de Lichtwereld!

 

Natuursymboliek

Ongeveer een half uur lang zat het Dagpauwtje voor ons op het grasveldje, zo’n twee meter van ons vandaan. Met de vleugels gespreid echt doodstil, geen enkele beweging. Totdat ze richting ons kwam vliegen, toen ging ze op mijn hoofd zitten. En zo ‘raakte we in gesprek’ met de vlinder.

Mijn vriendin wilde er een foto van maken, maar dat wilde ze absoluut niet; ze vloog meteen weg, maar bleef wel in de buurt. Vervolgens kwam er een moment dat ze naar het ‘buur boshuisje’ vloog, samen met een andere vlinder. Nu ik dit schrijf begrijp ik voor mijzelf beter waarom dit gebeurde. Dat puzzelstukje is recent gelegd voor mezelf. Na enkele minuten kwam het Dagpauwtje weer terug en vervolgde de ‘show’. Vol dankbaarheid bleven we observeren en luisteren naar wat de vlinder ons duidelijk wilde maken. In de stilte zit alles.

Natuursymboliek helpt mij enorm om de taal van het universum te verstaan. Dagpauwtje ging weer recht voor ons zitten. Waarom precies weer daar? Mijn tuin was groot genoeg om op een ander plek te gaan zitten… Duidelijker kon ik het niet krijgen: spread your wings and fly dat was defenitely de boodschap. Vervolgens kwam de vlinder op mijn knie zitten, opnieuw wilde mijn vriendin een foto of video maken maar dit was niet de bedoeling! Dan dreigde ze weg te vliegen. Ze bleef nog een poosje dicht bij ons rondfladderen. Het hele gebeuren duurde zo’n drie kwartier, maar het mooie is het gaf mij het gevoel dat de tijd stil stond. Wat de dagen daarna gebeurden in april en mei; het was onbeschrijfelijk maar ik probeer het in woorden uit te drukken…

 

Synchroniciteiten op mijn pad

Synchroniciteiten zijn gebeurtenissen die “toevalligerwijs” achtereenvolgens gebeuren. Zo mocht ik ineens overal vlinders tegen komen. Om een voorbeeld te geven schets ik hieronder wat mij overkwam in het voorjaar van 2022.

  • De dagen nadat we de boodschap van het Dagpauwtje mochten ontvangen, zag ik haar weer een aantal keer verschijnen bij mijn boshuisje.
  • Tijdens het starten van mijn auto hoorde ik, zonder dat ik de muziek bewust had aangezet “I found my freedom” van Fats Domino afspelen op de CD speler. Dit is een symbolisch nummer van mij en mijn vader.
  • Op mijn schuurtje (tuinhuisje) zag ik de afdruk van een vlinder. Dit schuurtje heeft een vorige eigenaar gehad en die had er eerder een decoratieve vlinder op de buitenkant bevestigd.
  • Nota bene op mijn verjaardag, ontvang ik een kaart van een vriendin met een vlinder, terwijl ik haar nog niet had verteld over de gebeurtenis.
  • Net een dag voor het Paasweekend kwam ik terug van een wandeling met twee vrienden en bij de ingang van het bos ( bij de boshuisjes ) hing een zakje met oorbellen, helemaal in takt, met twee vlindertjes er aan. Het was mijzelf niet opgevallen, echter een vriend pikte dit op. Zonder te kijken in het zakje zei hij tegen mij: “Dit is voor jou”…
  • Tijdens een mooie lente ochtend zag ik een goudkleurige, grote decoratieve vlinder in de etalage. Meteen viel mijn oog er op, ik kon niet verklaren waarom. Ondanks ik in een fase zit van ontspullen, heb ik deze vlinder toch gekocht.
  • In september kwam ik bij een klant thuis om een sessie te geven. Ook daar zag ik een decoratieve vlinder tegen de schutting bevestigd.
  • In oktober mocht ik de vlinder weer tegenkomen in een logo van een collega, die mij en een vriend belangrijke inzichten heeft tijdens een wonderlijke sessie.
  • In november heb ik Jezus leren kennen. Want Jezus leeft!

 

 

Wat is jouw totemdier?

Op deze manier communiceert het universum met ons. Voor mij is het een teken dat ik op de juiste weg ben. Zo zijn voor mij het roodborstje en de vlaamse gaai bijzondere totemdieren. Waar ik ook ben, ik kom ze regelmatig tegen. Op het moment dat jij je meer open gaat stellen, en op zoek gaat naar antwoorden zul je ze vinden. Neem de rust en ruimte om het te mogen ontvangen. De wereld om ons heen heeft ons zoveel te vertellen! Ieder dier heeft ons iets te vertellen. De website van Sheias natuurbewustwording kan je zeker helpen om je te helpen bij het verstaan van de taal van de natuur.

 

Mijn kind

Je kent mij misschien niet, maar Ik weet alles over je.  Psalm139:1

Ik weet het wanneer je zit en wanneer je weer opstaat.  Psalm 139:2

Alles wat je doet is bij mij bekend.  Psalm 139:3

Zelfs de haren op je hoofd zijn geteld.  Mattheüs 10:29-31

Want je bent gemaakt naar Mijn evenbeeld.  Genisis 1:27

In Mij leef je, beweeg je en is je bestaan.  Handelingen 17:28

Je bent uit mij voortgekomen.  Handelingen 17:28

Voordat je verwekt werd, kende ik je al.  Jeremia 1:5

Nog voordat Ik de wereld maakte, koos Ik je al uit.  Efeziërs 1:4

Je bent geen vergissing.  Psalm 139:15

Elke dag van je leven stond al opgeschreven in Mijn boek.  Psalm 139:16

Ik bepaalde je geboorte en waar je zou leven.  Handelingen 17:26

Je bent prachtig gemaakt.  Psalm 139:14

Ik heb je gemaakt in de buik van je moeder.  Psalm 139:13

Ik verwelkomde je op de dag dat je geboren werd.  Psalm 71:6

Mensen die Mij niet kenden hebben geprobeerd Mij te vertegenwoordigen.  Johannes 8:41 -44

Ik ben niet ver weg en kwaad, want Ik ben de volmaakte liefde.  1 Johannes 4:16

Mijn verlangen is om je te overladen met Mijn liefde.  1 Johannes 3:1

Gewoon omdat ik je Vader ben en jij Mijn kind bent. 1 Johannes 3:1

Ik geef je veel meer dan een aardse vader zou kunnen.  Mattheüs 7:11

Want Ik ben de perfecte vader.  Mattheüs 5:48

Al het goede ontvangt komt uit Mijn hand.  Jacobus 1:17

Ik geef je wat je nodig hebt.  Mattheüs 6:31 -33

Mijn plan voor jouw toekomst is altijd vol hoop geweest.  Jeremia 29:11

Want Ik hou van je met een eeuwigdurende liefde.  Jeremia 31:3

Ik denk ontelbaar veel aan je.  Psalm 139:17 -18

En ik zing een lied van blijdschap over je.  Zefanja 3:17

Ik zal niet stoppen met het goede voor je te doen. Jeremia 32-40

Want je bent Mijn kostbare bezit.  Exodus 19:5

Met Mijn hele hart en ziel verlang Ik er naar om je te bevestigen.  Jeremia 32:41

En Ik wil je grote en verbazingwekkende dingen laten zien.  Jeremia 33:3

Als je Mij met je hele hart zoekt, zul je Mij vinden.  Deuteronomium 4:29

Verheug je in Mij en Ik zal je al je de verlangens van je hart geven.  Psalm 37:4

Want Ik heb die verlangens in je gelegd. Filippenzen 2:13

Ik kan oneindig veel meer voor je doen dan dat je ooit kunt beseffen.  Efeziërs 3:20

Ik ben diegene die je het meest aanmoedigt.  2 Thessalonicenzen 2:16 -17

En Ik ben ook de Vader die je troost in al je verdriet.  2 Corinthiërs 1:3 -4

Als je terneergeslagen bent, ben Ik dichtbij je.  Psalm 34:19

Zoals een herder een lam draagt, zo heb Ik je dicht bij mijn hart gedragen.  Jesaja 40:11

Op een dag zal Ik elke traan van je ogen afwissen.  Openbaring 21:3 -4

En Ik zal alle pijn die je op deze wereld hebt geleden, wegnemen.  Openbaring 21:3 -4

Ik ben je Vader en Ik hou net zoveel van jou als van Mijn Zoon, Jezus.  Johannes 17:23

Want in Jezus heb Ik Mijn liefde voor jou laten zien.  Johannes 17:26

Hij is het exacte evenbeeld van.  MijHebreeën 1:3

Hij kwam om te laten zien dat Ik aan jouw kant, en niet tegenover je sta.  Romeinen 8:31

En je te vertellen dat Ik niet meer naar je zonden kijk.  2 Corinthiërs 5:18 -19

Jezus stierf zodat wij weer bij elkaar kunnen komen.  2 Corinthiërs 5:18 -19

Zijn dood was de ultieme uiting van Mijn liefde voor jou.  1 Johannes 4:10

Ik gaf alles op waar ik van hield, zodat Ik misschien jouw liefde zou winnen.  Romeinen 8:31 -32

Als je Jezus verwelkomt, ontvang je Mij ook.  1 Johannes 2:23

En niets zal je ooit nog scheiden van Mijn liefde.  Romeinen 8:38 -39

Kom thuis en Ik geef het grootste feest dat je ooit beleefd hebt.  Lucas 15:7

Ik ben altijd Vader geweest en Ik zal altijd Vader blijven.  Efeziërs 3:14 -15

Mijn vraag is Wil je mijn kind zijn?  Johannes 1:12 -13

Ik wacht op je.  Lucas 15:11 -32

 

 

Fotocredits: Unsplash

Bronnen: Dutch Fathers’s Love Letter, Een intieme boodschap van God aan u.