Overload aan informatie

In deze tijd van ontwaken krijgen we veel informatie op ons afgevuurd. Via de media zoals TV, radio en internet. We worden selectiever waar we nog wel naar luisteren en en voelen en onderzoeken wat wel of niet klopt. Het is een prachtige uitnodiging naar ons Zelf om in contact te zijn met onze intuïtie. Het heeft mij ontzettend goed gedaan om selectiever te zijn naar waar ik mijn aandacht op richt. Het nieuws en journaal zorgen voor veel angstberichten en negativiteit. Veelal éénzijdige nieuwsberichten, de mainstream media. Op het moment dat je bewuster kiest op welke informatiebronnen je richt, raak je ook minder snel overprikkeld door de overload aan informatie.

 

Aandacht op de buitenwereld

We zijn zo gewend om onze aandacht op de buitenwereld te richten. Dat is eigenlijk altijd zo geweest en vooral in deze bijzondere tijd mogen we er alert op zijn dat we ons niet te veel laten afleiden. We mogen steeds terug naar ons gevoel gaan om te voelen wat wel en niet klopt. Op het moment dat we onze aandacht naar binnen richten doen we ons innerlijk werk wat nu zo belangrijk is. Wat dit praktisch inhoud zal in de podcast aan bod komen. Bewust ruimte geven aan wat er in onze binnenwereld speelt en is. Alle emoties en gevoelens willen waargenomen en erkend worden, dan zullen ze als vanzelf weer verdwijnen.

 

Podcast met Leon van den Elsen

Grote kans dat ik binnenkort geïnterviewd zal worden door Leon van den Elsen van Zelfwerkzaamheid. Onze gemeenschappelijke deler is dat we in deze tijden van ontwaken ervaren om Zelf steeds bewust te blijven van onze innerlijke stem, onze intuïtie. Soms zijn wij mensen geneigd om toch nog de macht uit handen te geven, bijvoorbeeld een ‘goeroe’ of bekende persoon op een voetstuk te plaatsen. Het zit in onze programmering dat wij denken een leider nodig te hebben. Mijn ervaring is dat we vooral leren van elkaar, door samen dingen op te pakken. Je bent je eigen leider. Het Goddelijke, de lichtvonk zit in ons Zelf. En juist dat mogen we ons weer herinneren en vooral gaan uitvinden hoe we dat contact weer kunnen leggen met ons Zelf. In de podcast zal ik benoemen hoe ik zelfwerkzaamheid toe pas in mijn dagelijkse leven.

 

Boodschap vanuit mijn hart

Verder is Leon bezig zijn missie Boodschap vanuit mijn hart: Hoe mooi zou het zijn als jijzelf nog terug kunt kijken op het leven van een dierbare die is overleden? Wij geloven dat een persoonlijke levensreis op video het mooiste is om na te laten. In deze persoonlijke levensreis passeren de anekdotes, wensen, levenslessen en herinneringen de revue. Dit zal het leed na verlies van een dierbare (bijvoorbeeld je ouders, opa of oma) enorm verzachten.

Zelf heb ik mogen ervaren dat het heel belangrijk is om rouwverwerking serieus te nemen. Herinneringen eren en bijvoorbeeld een gedenkplek in huis te maken voor de overleden dierbare. Helaas wordt dit thema en vooral de impact van verlies op mensen in onze samenleving nog vaak onderschat. De pijn is onzichtbaar maar oh zo belangrijk om te doorleven.