Aarden hoe doe je dat?

Aarden hoe doe je dat?

Het was ruim dertig graden met een krachtige zon. Wat een cadeautje om zo te starten met de training! Geaard zijn is het thema waar we afgelopen vrijdag aandacht aan hebben geschonken. Zodra we onwetend zijn over deze belangrijke basis, blijven lichamelijke en geestelijke klachten zich aandienen. Er zijn namelijk geweldig inspirerende inzichten te verkrijgen over goed geaard zijn. Daar begint het mee. Pas van daaruit ga je starten met verdieping geven aan het ontwakingsproces. Eerst grond onder de voeten, wortel schieten en van daaruit ga je een stevig huis (je Zelf) bouwen.

Wat betekent aarden eigenlijk?

Aarden of ook wel gronden genoemd betekent letterlijk contact maken met de Aarde met de blote huid. Lopen met blote voeten, in het gras liggen… Wees creatief! Dergelijk contact stimuleert natuurlijke genezende energie in het lichaam, het wordt overgebracht vanuit de Aarde. Wist je dat de Aarde een levend wezen is? Wij zijn onderdeel van haar, net als de dieren en de planten.

De moderne levensstijl zoals we die kennen heeft ons losgekoppeld en maakt ons kwetsbaar voor ontstekingen, pijn, stress, slechte slaap en ziekte. Aarden is de ontdekking dat het opnieuw verbinden met de aarde een tijdloze verbinding met de natuur herstelt die het lichaam revitaliseert, pijn en stress vermindert en de gezondheid, slaap, humeur en uiterlijk verbetert. Door opnieuw verbinding te maken ervaar je de genezende voordelen van Moeder Aarde.

Waarom is het zo belangrijk?

Indien je ervoor kiest om het pad van bewustwording op te gaan, is het belangrijk om een ‘houvast’ te hebben. Zodra je het gaat ontwikkelen in jezelf om meer waar te nemen en te ervaren in het leven is een belangrijk basis in jezelf nodig. Een stevigheid waar je in de materie (de werkelijkheid zoals wij die waarnemen) op terug kunt vallen. Indien je (te veel) op gaat in spiritualiteit kun je verdwalen of gaan ‘zweven’. Dat is precies de reden dat contact met de natuur zo belangrijk is in wat ik doe en anderen aanreik. Zo blijf je letterlijk met beide benen op de grond. Clinton Ober ontdekte ‘earthing’ en zet zich al jaren volledig in voor onderzoek naar dit concept en het toepasbaar maken ervan.

Download de gids ZIJN wie je werkelijk bent van de training. Aanmelden voor losse modules is mogelijk.

Boekentip: https://uitgeverijakasha.nl/boeken/earthing-je-lichaam-aarden/

Op instagram deel ik andere tips over Aarden en links naar video’s.

De Wingmakers en hun boodschap voor de mensheid

De Wingmakers en hun boodschap voor de mensheid

Broncontact bestaat echt, ik ervaar het al mijn hele leven, omdat ik het me realiseer en er daadwerkelijk bewust van ben.
De meeste van ons zijn de herinnering kwijt wie we werkelijk zijn. Omdat we geboren zijn met geheugenverlies. Dat is het spelletje van de dualiteit wat we dienen te doorlopen. Broncontact betekent dat je je er bewust van bent dat je een innerlijke verbinding hebt met de onvoorwaardelijke liefdesbron van al wat is, de scheppende kracht waar we allemaal deel van uit maken.

Op het moment dat je in overgave leeft en begrijpt wat werkelijke onvoorwaardelijke liefde is, en die toepast 24/7 met die wetenschap te handelen groeit de verbinding met de bron. Daarmee nemen de synchroniciteiten en wonderen in je leven toe. Na de stap die je zelf zet omdat je een soeverein wezen bent er wonderen om je heen gebeuren van klein tot groot. De bron zal je nooit dwingen om dat pad te lopen, slechts uitnodigingen geven dat je getriggerd te worden om het te zien. Als je er aan toe bent om dat te activeren. Broncontact is om te herinneren wie je bent, de wereld te transformeren van dualiteit naar eenheid.

Artikel uit Ellaster:

In 1994 wordt er in New Mexico een soort tijdcapsule gevonden, dat door een buitenaards ras was achtergelaten dat de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Deze tijdscapsule is gemaakt door de WingMakers en bevat een belangrijke boodschap voor de mensheid. Dr. Neruda maakt deel uit van het geheime onderzoek naar deze Ancient Arrow-site. Hij besluit ondanks zijn geheimhoudingsplicht het project wereldkundig te maken.

De ontdekking van Ancient Arrow-site

In 1972 wordt in de Chaco Canyon, een afgelegen gebied in New Mexico, (US) een aantal kunstschatten gevonden. Een van de kunstschatten blijkt een soort kompas met een buitengewone technologie dat holografische beelden produceert. Het object is bedekt met onbekende hiërogliefen en van een onbekend en ondoordringbaar materiaal gemaakt. Men concludeert dat het object van buitenaardse afkomst moet zijn.

De kunstschat wordt daarom onderzocht door de NSA. NSA staat voor National Security Agency. Het onderzoek wordt door hen het Ancient Arrow-project genoemd. Maar omdat men de pictogrammen niet kan ontcijferen en het object niet open kan krijgen, verdwijnt het aanvankelijk in het archief van de NSA. Wel onderzoekt een team met grote regelmaat het gebied waar het object gevonden is, maar lange tijd vinden ze daar geen nieuwe aanwijzingen.

Totdat er in 1994 door een aardverschuiving een rots opening zichtbaar wordt en leidt naar de ingang van een enorme uitgehouwen structuur diep in de ravijn wand gelegen. Een klein team van de NSA vindt er een structuur van tunnels en kamers die uit het massieve gesteente gehakt zijn. Er zijn in totaal 23 kamers, uitgehold in een spiraalvorm, met een centrale gang die de kamers aan elkaar verbindt. Elke kamer bevat een muurschildering, een serie pictogrammen en geschreven hiërogliefen. In de 23e kamer vindt men een optische schijf dat lijkt op achtergelaten buitenaardse technologie.

Betrokkenheid van ACIO

Het is zonder twijfel de meest verbazingwekkende archeologische vondst aller tijden. Omdat er een buitenaardse connectie is neemt de ACIO (Advanced Contact Intelligence Organization) het project over van de NSA. ACIO is een niet-erkende, geheime afdeling van de NSA. Uiteindelijk werken medewerkers van de nog geheimere Labyrinth Group aan het Ancient Arrow-project om de pictogrammen te ontcijferen en de informatie op de optische schijf te ontsluiten.

De Labyrinth Group is de heilige kern van ACIO en in 1963 opgericht. Het doel van die groep is om de Blank Slate Technology (BST) te ontwikkelen. BST is een vorm van tijdreizen die de mogelijkheid biedt de geschiedenis te herschrijven op wat men interventiepunten noemt. Iedereen die in het bezit is van BST kan zichzelf verdedigen tegen elke agressor. Men ziet het om die reden als de vrijheidssleutel.

 

Dr. Neruda moet de symboliek decoderen

Men ontdekt dat de uitgehouwen structuur in de ravijnwand met alle kunstobjecten een soort tijdcapsule is, achtergelaten door een buitenaards ras die de aarde in de achtste eeuw had bezocht. Men noemt dit buitenaardse ras de WingMakers.

Dr. Neruda is vanaf het moment dat ACIO het project overneemt betrokken bij het Ancient Arrow-project. Hij is een linguïstisch expert, spreekt 30 talen vloeiend, plus 12 talen die verdwenen zijn. Hij krijgt de leiding in het decoderen en vertalen van de pictogrammen, hiërogliefen en symbolische beelden die op de locatie gevonden zijn.

Wanneer hij na lange tijd ontdekt hoe men de informatie op de optische schijf kan ontsluiten, begint hij de beschilderingen, poëzie, muziek, filosofie en de kunstproducten in de kamers van de WingMakers te begrijpen. Men begrijpt dan ook dat het niet alleen tijdreizigers zijn, maar ook dat zij in de tijd kunnen ingrijpen, zoals in de beoogde BST-technologie.

Dr. Neruda komt erachter dat de tijdcapsule een gecodeerd communicatie-apparaat is met een belangrijke boodschap voor de mensheid. Hij krijgt telepathisch contact met de WingMakers. De WingMakers zijn een zeer oud menselijk ras en tevens de mens van de toekomst. In oude mythen van de Maya’s en de Sumeriërs werd ook al naar deze wezens verwezen. Het Corteum — een buitenaards ras dat nauw samenwerkt met de ACIO — definieert hen als het Centrale Ras. Het Centrale Ras woont in de oudste sterrenstelsels in de nabijheid van het centrum van het universum.

De WingMakers beweren dat onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid de reden is dat we slechts een klein deeltje van onze intelligentie gebruiken. De tijdcapsule zou de brug kunnen zijn tussen onze driedimensionale, op vijf zintuigen berustende werkelijkheid naar de multidimensionale, op zeven zintuigen berustende werkelijkheid.

De geschriften, gedichten en schilderijen van de WingMakers delen krachtige informatie en inspiratie voor de transformatie die momenteel op de planeet plaatsvindt. Deze transformatie, zoals beschreven door de WingMakers, betreft een nieuw paradigma waarin een steeds groter aantal mensen zich gaat realiseren dat de diepste antwoorden niet buiten onszelf gevonden kunnen worden op de manier van het oude hiërarchische paradigma, maar gevonden kunnen worden door te zoeken binnen onze eigen heilige essentie.

 

DNA activatie

Dr. Neruda legt uit: “Ons DNA is ontworpen om te reageren op natuurlijke verbeelding, woorden, tonen, muziek en andere externe invloeden.” (…) “Het kan bepaalde componenten van zijn structuur activeren of deactiveren, waardoor er aanpassingen kunnen plaatsvinden in zowel in de biologische als in de hogere zijnstoestanden.” (…) “Zoals in een staat van verlichting die beschreven wordt door sommige van onze spirituele leiders.”

Hij vervolgt: “Aanpassing is de voornaamste intelligentie die ontworpen is binnen ons DNA en het is deze intelligentie die door bepaalde stimuli wordt ontwaakt of geactiveerd. De stimuli kunnen kunstmatig toegediend worden, dat wil zeggen dat ze door katalytische verbeelding, woorden of geluiden geactiveerd kunnen worden.” (…) “Ik ben er bepaald zeker van dat de muziekkunst, poëzie en filosofie van de WingMakers bedoeld waren om als katalysatoren te dienen,” aldus Dr. Neruda.

“Ik begon ze tegen me te horen praten. Het begon met een woord of twee… toen een zin… misschien slechts eenmaal per dag. Ik begreep niet echt wat ik hoorde. Maar op een dag was ik bezig met een van de muurschilderingen en zag ik iets in het schilderij bewegen. Een van de symbolen bewoog en het was zeker geen illusie of gezichtsbedrog. Toen realiseerde ik me dat de WingMakers met me konden communiceren, dat ze naar mijn tijd konden tijdreizen en dat hun schilderijen op een of andere manier eigenlijk portalen waren waarin ze door de tijd konden bewegen.”

DR. NERUDA

De informatie van de WingMakers wijst erop dat de goddelijke essentie binnen in jezelf ontdekt kan worden door 3 basisprincipes toe te passen. Er zijn 3 specifieke levensprincipes die helpen om je perspectief in lijn te brengen met het perspectief van de goddelijke essentie en zo inspireren tot diepgaande persoonlijke transformatie.
Dit zijn:
1) Het Goddelijke in alles zien;
2) al het leven koesteren; en
3) dankbaarheid.

De Neruda-interviews

Bronnen:

De WingMakers en hun boodschap voor de mensheid – Ellaster

www.ellaster.nl

Foto: door Dorke gemaakt, tekening is van Sjaak Bruijsten. Een boodschap via channeling. Elisabeth Umans heeft deze tekeningen gebundeld met prachtige teksten in het boekje Paradijsvogels & zingeving Bewustzijn in ontwikkeling.

Herinneren wie je bent

Herinneren wie je bent

Playa del Carmen, Quintana Roo

Alles heb ik er voor op gegeven om naar Mexico te kunnen. Mijn huisje, mijn auto, spullen… Dat is de grootste stap die ik ooit in mijn leven heb gezet. De ultieme vorm van onthechten. Dan hebben we het alleen nog maar over materie. Voor mij was deze actie nodig om inzichten te krijgen in mijzelf en situaties in mijn leven. Vorig jaar ontdekte ik een grote herkenning in het twinflame (tweelingzielen) verhaal. Dat gaf mij weer antwoorden waarom ik de weg heb gelopen zoals die is gegaan. Door mezelf de ruimte te geven uit Europa te gaan, kreeg ik de kans om nog meer de helicopterview over mijn eigen leven scherp te krijgen. Resultaat:  ik kon losser komen van bepaalde relaties en gedragspatronen. Niet alleen om mezelf te helpen, maar ook het grotere geheel. Loskomen van comfort, gewoontes, alles wat ons ‘vast’ houdt… Ik had nog geen idee waar ik terecht zou kunnen na deze reis.

Dat is de ware weg van ontwaken; om in vertrouwen te blijven. Als je in vertrouwen bent kun je zelf overgeven aan een grotere stroom. Het nemen van stappen is essentieel. De weg van de ziel is een eenzame weg, echter alles komt op het juiste moment. Het leven werkt vóór jou, in plaats van tegen jou.

 

Het draait om bewustzijnsontwikkeling in deze transitie (overgang Vissen tijdperk naar Aquarius tijdperk). Het hart is de Gouden Poort en zelf zijn we de sleutel. Alles heeft te maken met onze keuze waar we onze aandacht op richten. Schoon gedestileerd en gevitaliseerd water, met de juiste frequentie van kristallen waardoor het rijk is aan mineralen en zuurstof ondersteunt het lichaam met zuiveren. Dit is merkbaar wanneer we het drinken; je voelt je energieker en veel gezonder.

 

Street art

Waar de meeste mensen in hun vluchtige bestaan langs lopen of razen met de auto… Vind ik het de moeite waard om stil te staan bij dit prachtige kunstwerk, zomaar op straat. De dolfijnen en het water, herinneren mij aan de transitie waar wij ons in bevinden. Wat een intens gevoel van diepe dankbaarheid komt er over me heen bij het zien van dit kunstwerk; ik ken mijn missie, weet waarom ik naar Aarde ben gekomen. Als pionier om bij te dragen aan de Gouden Poort en het water. Om jou te begeleiden in jouw ontwakingsproces. Je te helpen herinneren wie je in essentie bent.

Dolfijnen zijn de intelligente dieren, de hoeders die samen met walvissen er voor gezorgd hebben (met hun hogere bewustzijn) dat de aarde stabiel bleef. Nu zal de mensheid het weer over nemen , om samen met ‘Gaia’  moeder aarde de natuur weer te herstellen en in balans houden. Oftewel evolutie van de mensheid. Een slordige 144. 000 verlichte zielen hebben daar hun taak in; door dagelijks aan zich zelf te werken. Alles is bewustzijn.

 

Boodschap van de dolfijn

Ik ben dolfijn, spelenderwijs voer ik mijn taken uit,
ik maak ze niet zwaarder dan ze hoeven te zijn.
Ik geniet van de sociale banden die mijn leven verrijken en ben mij ervan bewust dat we in wezen allemaal familie zijn.
Door mijn levens instelling heb ik een rijk en vervuld leven.
Iedere dag is een zegening.
Elk moment gevuld met geluk en altijd iets om dankbaar voor te zijn.
Ik leef mijn leven en bestemming met bezielde overgave, elk moment.
Ik ben dolfijn, ik ben licht, bezieling, dankbaarheid.

 

De Gouden Poort en het water

Ik draag het water en het water draagt mij.
Het kan alle vormen aannemen, totdat het zelfs onzichtbaar wordt, maar het water blijft de informatie opnemen uit de omgeving en doorgeven. ook al is dit voor ons niet te zien.

Wat is er nog meer voor onze ogen verborgen?

Dan zie ik de Gouden Poort, een portaal naar twee verschillende werelden.
De wereld van het licht en de wereld van het duister.
Terwijl ik met mijn penselen de Gouden Poort naar de twee realiteiten vastleg, stel ik mijzelf de vraag:
wat houd me nog gebonden aan die krampachtige werkelijkheid van macht, geld, onrust, afgescheidenheid en onderdrukking?

Hoe miniscuul en klein deze verbinding nog aanwezig is ook, ieder lijntje is er één teveel. Ik knip alle koorden door en maak de keuze om alleen nog dat te doen dat voedend is voor de ziel, datgene dat goed voelt. Ik wil alleen nog datgene doen dat puur is en komt vanuit het hart.

 

Het hart is de Gouden Poort!

Dan realiseer ik me dat ons hart de Gouden Poort is.
We hebben altijd een keus, een manier om niet meer mee te hoeven doen in de Matrix. Dit doen we door de weg van de waarheid in te gaan, de Goddelijke waarheid die van binnenuit komt, waarbij we de liefde met onze medemens kunnen delen. De Gouden poort is ons hart en Zelf zijn we de sleutel!

 

Bronnen:

Sjaak van het water, Elisabeth Umans, Dorke

www.sheiasnatuurbewustwording.nl

Vertrouw op je intuïtie

Vertrouw op je intuïtie

Overload aan informatie

In deze tijd van ontwaken krijgen we veel informatie op ons afgevuurd. Via de media zoals TV, radio en internet. We worden selectiever waar we nog wel naar luisteren en en voelen en onderzoeken wat wel of niet klopt. Het is een prachtige uitnodiging naar ons Zelf om in contact te zijn met onze intuïtie. Het heeft mij ontzettend goed gedaan om selectiever te zijn naar waar ik mijn aandacht op richt. Het nieuws en journaal zorgen voor veel angstberichten en negativiteit. Veelal éénzijdige nieuwsberichten, de mainstream media. Op het moment dat je bewuster kiest op welke informatiebronnen je richt, raak je ook minder snel overprikkeld door de overload aan informatie.

 

Aandacht op de buitenwereld

We zijn zo gewend om onze aandacht op de buitenwereld te richten. Dat is eigenlijk altijd zo geweest en vooral in deze bijzondere tijd mogen we er alert op zijn dat we ons niet te veel laten afleiden. We mogen steeds terug naar ons gevoel gaan om te voelen wat wel en niet klopt. Op het moment dat we onze aandacht naar binnen richten doen we ons innerlijk werk wat nu zo belangrijk is. Wat dit praktisch inhoud zal in de podcast aan bod komen. Bewust ruimte geven aan wat er in onze binnenwereld speelt en is. Alle emoties en gevoelens willen waargenomen en erkend worden, dan zullen ze als vanzelf weer verdwijnen.

 

Podcast met Leon van den Elsen

Grote kans dat ik binnenkort geïnterviewd zal worden door Leon van den Elsen van Zelfwerkzaamheid. Onze gemeenschappelijke deler is dat we in deze tijden van ontwaken ervaren om Zelf steeds bewust te blijven van onze innerlijke stem, onze intuïtie. Soms zijn wij mensen geneigd om toch nog de macht uit handen te geven, bijvoorbeeld een ‘goeroe’ of bekende persoon op een voetstuk te plaatsen. Het zit in onze programmering dat wij denken een leider nodig te hebben. Mijn ervaring is dat we vooral leren van elkaar, door samen dingen op te pakken. Je bent je eigen leider. Het Goddelijke, de lichtvonk zit in ons Zelf. En juist dat mogen we ons weer herinneren en vooral gaan uitvinden hoe we dat contact weer kunnen leggen met ons Zelf. In de podcast zal ik benoemen hoe ik zelfwerkzaamheid toe pas in mijn dagelijkse leven.

 

Boodschap vanuit mijn hart

Verder is Leon bezig zijn missie Boodschap vanuit mijn hart: Hoe mooi zou het zijn als jijzelf nog terug kunt kijken op het leven van een dierbare die is overleden? Wij geloven dat een persoonlijke levensreis op video het mooiste is om na te laten. In deze persoonlijke levensreis passeren de anekdotes, wensen, levenslessen en herinneringen de revue. Dit zal het leed na verlies van een dierbare (bijvoorbeeld je ouders, opa of oma) enorm verzachten.

Zelf heb ik mogen ervaren dat het heel belangrijk is om rouwverwerking serieus te nemen. Herinneringen eren en bijvoorbeeld een gedenkplek in huis te maken voor de overleden dierbare. Helaas wordt dit thema en vooral de impact van verlies op mensen in onze samenleving nog vaak onderschat. De pijn is onzichtbaar maar oh zo belangrijk om te doorleven.