1. Goed waarnemingsvermogen

Omdat hsp-ers erg gevoelig zijn voor de omgeving, merken ze dingen op voordat anderen dat doen. Ze nemen niet alleen subtiele dingen in de omgeving waar, maar ook emoties en omgangsvormen van andere mensen. Hsp-ers hebben vaak goed in de gaten wat er speelt.

2. Genieten

Hsp-ers kunnen enorm genieten van kleine dingen, van smaken, geuren, natuur, kunst en fantasie. Ze hebben niet veel nodig om het naar hun zin te hebben. Ze zijn goed in het creëren van een fijne sfeer.

3. Anderen begrijpen

Het brein van hoogsensitieve mensen is gericht op het zien van de gevoelens van anderen. Ze kunnen vaak veel begrip opbrengen voor anderen en zijn in staat om echt contact te maken. Ze kunnen vaak goede gesprekken hebben waardoor de ander zich begrepen voelt.

4. Het grotere geheel overzien

Omdat hsp-ers informatie diepgaand verwerken, leggen ze verbanden en zien ze samenhang. Zo kunnen ze vaak het grotere geheel overzien en wijze adviezen geven. Omdat ze niet direct actie ondernemen, maar eerst de situatie analyseren, nemen ze weloverwogen beslissingen.

5. Sterke intuïtie

Hsp-ers nemen veel prikkels waar, ook onbewust. Daarom hebben ze vaak een goede intuïtie en kunnen ze goede beslissingen nemen op gevoel. Dit is trouwens wel een talent dat ontwikkeld moet worden, want sommige hsp-ers negeren hun intuïtie om maar mee te doen met de rest.

6. Zelfreflectie

Hoogsensitieve mensen besteden veel tijd aan het overdenken van dingen die gebeurd zijn. Ze onderzoeken het van alle kanten en maken zo het beeld van de situatie compleet. Dit doen ze ook over hun eigen acties en onderzoeken hoe het volgende keer beter kan. Ze staan erg open voor coaching en verbeteren zichzelf daar echt door.

7. Verantwoordelijkheid nemen

Zien hoe het beter kan, zorgen dat het op tijd af is, de hsp-er voelt zich erg verantwoordelijk. In werksituaties heeft de hsp-er zijn werk goed en op tijd af. Ook ziet hij het belang van de groep heel goed, en vindt dat vaak belangrijker dan zijn eigen belang.

8. Creativiteit

Omdat er zoveel gebeurt in het hoofd van hsp-ers, vinden ze vaak hele creatieve oplossingen. Ze kunnen vaak goed visualiseren en fantaseren en verzinnen hele scenario’s bij verschillende situaties. Ze leggen verbanden, zien mogelijkheden, en laten zich niet zo gauw leiden door hoe het doorgaans gaat.

9. Diepzinnigheid

In rust nadenken over verschillende zaken, dieper ingaan op dingen, niet zoveel hebben met materialisme, dat is kenmerkend voor hoogsensitieve mensen. Door hun sterk ontwikkelde voorstellingsvermogen en fantasie willen ze graag dieper ingaan op zaken. Hsp-ers houden vaak van rust en stilte en denken graag na.

10. Zorgzaamheid

Het welbevinden van anderen is belangrijk voor hsp-ers. Ze krijgen veel voldoening ervan om anderen gelukkig te zien en leven mee met minder goede tijden. Ze hebben goed inzicht in waar de ander behoefte aan heeft en wil daar vaak graag aan voldoen.

Bron: HSP magazine